foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมบุคลากร สช.อ.ยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 4/2563 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สช.อ.ยี่งอ จัด “ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ”

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.