foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

 นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจ 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.