foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา  14.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  เป็นประธานการประชุมข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.