foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรม”จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ " 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 27 ธันวาคม 2561 กิจกรรม”จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ "...

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.