ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 สช.

อำเภอ
ยี่งอ
โรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทสามัญศึกษาและสอนศาสนาควบคู่สามัญ

สอนสามัญ

สอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ

โรงเรียนนอกระบบ

สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจำมัสยิด
(ตาดีกา)
  โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(คน)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
 
  3  117  1701 6 1512   2652 0 0 0 7 21 461 49 418 4267

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  2564 

   

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนสามัญ

ที่

ชื่อโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน
1 อัลอีย๊ะวิทยา นายมาหะมะ   อาแว นายอามิร  อาแว นายอารีฟ  อัสมะแอ 41 796
2 พิพัฒน์ทักษิณ นายบุญฤทธิ์  โสพิกุล นายบุญฤทธิ์  โสพิกุล นางพรเมธา  กิ่งพะโยม 34 345
3 อิสลามวิทยานุสรณ์ นางแวรอสนี  หมาดหล้า นางแวรอสนี  หมาดหล้า นางสาวอัสมา  หมาดหล้า 45 560
      รวม  120 1701

 

                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ


ที่


ชื่อโรงเรียน


ผู้รับใบอนุญาต


ผู้จัดการ


ผู้อำนวยการ

จำนวน
ครู

จำนวน
นักเรียน
1 ฮาซานียะห์ นางวรรณี  หะยีแวอูมา นางวรรณี  หะยีแวอูมา นางสาวอาลัต หะยีแวอูมา 28 458
2 อัครศาสน์วิทยา
(มูลนิธิอัครศาสน์วิทยา)
ดอรอแม มะลี นางซัลมา  บืองาฉา นายนัสรันทร์ สาแลมา 51 786
3 สมานมิตรวิทยา นายมาหะมะลุตฟี  หะยีสาแม นายมาหะมะลุตฟี  หะยีสาแม นางสาวอวาตีฟ  มูน๊ะ 33 606
4 อนุรักษ์อิสลาม นายอับดุลฮาฟีร์  มามะบากา นายมุคลิส  เจะสนิ นายอับดุลฮาฟีร์  มามะบากา 17 431
5 มาฮัดมูฮำมาดียะห์ นายอับดุลมูตอเล๊ะ  ดอรอแม นายอับดุลมูตอเล๊ะ  ดอรอแม นายอับดุลมูตอเล๊ะ  ดอรอแม 11 304
6 ดารุลกุรอานิลการีม
(มูลนิธิอัลอีมาน)
นายนายอับดุลเราะห์มาน  อับดุลศอมัด นายวาเล๊าะ  เจ๊ะอาลี นางสาวิยะห์  มิมูนิ 12 167
รวม 1512 2652

 

                                                                                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 

 

จำนวนนักเรียน และจำนวนครู สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอยี่งอ

ที่

ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ

ตำบล
จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ดารุลฟูรกอน ยี่งอ  69 91  160 1 3 4
2 อัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ จอเบาะ  68 53  121 1 3 4
3 สันติศาสน์อิสลาม จอเบาะ 24  30  54 2 3 5
4 มะฮัดอาร์ซาดี ยี่งอ 22  13  35 1 1 2
5 มัดรอซาตุลวาซีละห์ ลุโบะบายะ 35  35 2 0 2
6 ดารุลมุมีนิน ละหาร 27   0 27 2 0 2
7 ฮีดายาตุลกุรอาน จอเบาะ  20  8 28 1 1 2
 รวม   265  195 460 10 11 21

 

                                                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียน และจำนวนครู ศูนย์(ตาดีกา)อำเภอยี่งอ

ที่

จำนวนศูนย์ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ยี่งอ 9  397  372  769 30   40  70
2 จอเบาะ  358  392 750   51  31  81
3 ละหาร  8  327  323  650 20  37  57 
4 ลุโบะบายะ 291   291  582 41   37 78 
5 ลุโบะบือซา  278  257  535  27  31  58
6 ตะปอเยาะ  9  494  487 981   34  39  73
 รวม  2145   2122  4267  203  215  418

                                                                                                                   

                                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สช.จ.นราธิวาส (18พ.ย.65) 23 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565 กีฬาสีภายใน โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปัจฉิมนิเทศ ฮาซานียะห์ 2565 DLTV สช.นธ.รุ่นที่3 ค่าย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ /อำเภอยี่งอ 241164 สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ กีฬาสีภายใน นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิควิชาการในพื้นที่ จชต. ปีที่4 ค่ายที่2 วิชาชีววิทยา 2565
Copyright © 2022 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.