foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการศูนย์สอบและคณะกรรมการสนามสอบ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 11 มกราคม 2562  ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการศูนย์สอบ

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.