foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนา

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนาอิสลาม 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.