หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

20 มีนาคม 2561
วันที่ 19 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ประชุมร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลลุโบะบาย๊ะ

20 มีนาคม 2561
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ประชุมร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลลุโบะบาย๊ะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าประชุมร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลลุโบะบาย๊ะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  วัตถุประสงค์เพื่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

16 มีนาคม 2561
วันที่  13  มีนาคม  2561  ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขอเพิ่มหลักสูตรระดับประถมศึกษา   นำโดย  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ออกตรวจสอบความ

วันที่ 12 มี.ค. 61ประชุมโครงการขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

13 มีนาคม 2561
 วันที่ 12 มี.ค. 61ประชุมโครงการขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา โดยมีพลเอกชินวัตร แม้นเดช 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ประชุมชมรมตาดีกาตำบลจอเบาะ

12 มีนาคม 2561
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ประชุมชมรมตาดีกาตำบลจอเบาะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมชมรมตาดีกาตำบลจอเบาะ 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 กิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร”

12 มีนาคม 2561
วันที่ 9 มีนาคม 2561 กิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร”

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร” โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT

07 มีนาคม 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียม ลงซูซา 

สมาคมการศึกษาเอกชน นราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย

07 มีนาคม 2561
สมาคมการศึกษาเอกชน นราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2561 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

02 มีนาคม 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร)

02 มีนาคม 2561
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร)

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) ประจำปีงบประมาณ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ในสังกัด

02 มีนาคม 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ในสังกัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 24 ก.พ.61อบรมพัฒนาการใช้งานระบบ My Office

02 มีนาคม 2561
วันที่ 24 ก.พ.61อบรมพัฒนาการใช้งานระบบ  My Office

สช.จ.นราธิวาส จัดการอบรมพัฒนาการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ - ระบบ My Office ให้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สช.จ.นราธิวาส 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ๊ะฆูตาดีกาอำเภอยี่งอ

23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ๊ะฆูตาดีกาอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ๊ะฆูตาดีกาอำเภอยี่งอ  ครั้งที่ 1/2561  โดยมี นายอับดุลลาเต๊ะ 

วันที่ 22 ก.พ. 2561 มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 22 ก.พ. 2561 มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นผู้แทน มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์  อำเภอยี่งอ 

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ Hasa Game 2017 อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

กำลังออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024