หน้าหลัก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สาระน่ารู้

วันอาสาฬหบูชา ประวัติ ความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา

24 กรกฎาคม 2564
วันอาสาฬหบูชา ประวัติ ความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ประวัติ ความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา “วันอาสาฬหบูชา 2564 ปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม”

อะไรคือความประเสริฐของวันอารอฟะห์

24 กรกฎาคม 2564
อะไรคือความประเสริฐของวันอารอฟะห์

อะไรคือความประเสริฐของวันอารอฟะห์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

08 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

01 มิถุนายน 2564
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

30 ตุลาคม 2563
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

21 ตุลาคม 2563
23 ตุลาคม 2563  วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่14 กรกฎาคม 2564 ตาดีกาดารุลนัซรี (...

15 กรกฎาคม 2564
วันที่14  กรกฎาคม 2564 ตาดีกาดารุลนัซรี (บือแนกูเราะห์)

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาประชาธิ...

09 กรกฎาคม 2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาประชาธิปไตย (SDDC

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ...

06 กรกฎาคม 2564
วันที่ 6 กรกฎาคม  2564  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เดือน ก.ค.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สข.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 24 มิ.ย. 64 สช.ยี่งอ ลงพื้นที่ตรว...

06 กรกฎาคม 2564
วันที่ 24 มิ.ย. 64 สช.ยี่งอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด

.ยี่งอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 22 มิ.ย. 64 สช.ยี่งอ ลงพื้นที่ตรว...

22 มิถุนายน 2564
วันที่ 22 มิ.ย. 64 สช.ยี่งอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ และคณะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชุมการประเมิน...

14 มิถุนายน 2564
วันที่ 14  มิถุนายน 2564  ประชุมการประเมินโรงเรียน

ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมประชุมการประเมินโรงเรียน   โดยมีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนป้องกัน...

13 มิถุนายน 2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  นำคณะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุม กำนัน ผู้ใ...

09 มิถุนายน 2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564  ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้บริหารโร...

07 มิถุนายน 2564
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 2/2564

น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบสถานะการดำ...

07 มิถุนายน 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564  ตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการของโรงเรียนอดุลวิทยา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการของโรงเรียนอดุลวิทยา 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชุมการเตรียมคว...

07 มิถุนายน 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมเข้าประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่1/2564 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติแ...

20 พฤษภาคม 2564
วันที่ 11  พฤษภาคม 2564  ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาต

สช.อ.ยี่งอ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ดารุลนัชรี

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย)

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

     นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ
            ผอ.สช.อ.ยี่งอ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

 

 

เวลาละหมาดวันนี้

ออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
59645

ข่าวการศึกษา