foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สาระน่ารู้

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

30 ตุลาคม 2563
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

21 ตุลาคม 2563
23 ตุลาคม 2563  วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

02 ตุลาคม 2563
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559

วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย

29 กันยายน 2563
วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย

วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 16 พ.ย. 63 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน...

16 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 16 พ.ย. 63 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสภาสันติส...

10 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสภาสันติสุขตำบล

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยี่งอ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม สืบสาน ร...

10 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม

สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอยี่งอ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 “เราทำความดี เพื...

10 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอยี่งอ 

วันที่ 3 พฤศิกายน 2563 กาแฟยามเช้า และปร...

05 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 3 พฤศิกายน 2563 กาแฟยามเช้า และประชุมหัวหน้าส่วน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ร่วมงานผู้เกษียณอา...

30 ตุลาคม 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน  ได้เข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยาของนายซูเบร์ บูสะมัญ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สช.อ.ยี่งอ จัด “ปร...

28 ตุลาคม 2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สช.อ.ยี่งอ จัด “ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ”

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมบุคลากร สช.อ.ยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 4/2563 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จิตอาสา วันปิยมหาร...

27 ตุลาคม 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จิตอาสา วันปิยมหาราช

 ที่ประปาน้ำพุเสด็จ บ้านบลูกาสนอ หมู่ที่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล  

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ร่วมงานเลี้ยงส่ง ด...

22 ตุลาคม 2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ร่วมงานเลี้ยงส่ง ดร.กอบภณ  แสงสมบัติ รองผอ.สช.นธ.

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ  เข้าร่วมงานเลี้ยงส่ง นายกอบภณ  แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จิตอาสาถวายพระราชก...

20 ตุลาคม 2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จิตอาสาถวายพระราชกุศล

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการประเมินข...

12 ตุลาคม 2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอวิทยฐานะ

นายอามีน กะดาแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน

วันที่ 27 กันยายน 2563 มุทิตาจิตแก่ผู้เก...

29 กันยายน 2563
วันที่ 27 กันยายน 2563 มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ   เข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ของ สช.นราธิวาส

วีดีโอ

เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

 

เวลาละหมาดวันนี้

ออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
40834

ข่าวการศึกษา