หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ๊ะฆูตาดีกาอำเภอยี่งอ

23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ๊ะฆูตาดีกาอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ๊ะฆูตาดีกาอำเภอยี่งอ  ครั้งที่ 1/2561  โดยมี นายอับดุลลาเต๊ะ 

วันที่ 22 ก.พ. 2561 มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 22 ก.พ. 2561 มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นผู้แทน มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์  อำเภอยี่งอ 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมตาดีกาตำบลยี่งอ และตำบลละหาร

22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมตาดีกาตำบลยี่งอ และตำบลละหาร

นำโดย ร.อ.ไพฑูรย์ ลาภไธสง ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘ (ฐานวัดทุ่งคา), พ.จ.อ.ภิรมย์  เพ็งพูลเดช หน.ชป.กร.ฯ ,นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมด้วยอิหม่าม ,คอเต็บ, บิหลัน และผู้สอนตาดีกาในตำบล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุม “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด” ครั้งที่ 4/2561

21 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ประชุม “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด” ครั้งที่ 4/2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด” ครั้งที่ 4/2561 โดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้รับทราบและร่วมกันพัฒนา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “เมาลิดสัมพันธ์ เรารักษ์นบี”

20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “เมาลิดสัมพันธ์ เรารักษ์นบี”

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

วันที่ 13 ก.พ. 2561 กิจกรรมการดื่มกาแฟยามเช้า

20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 13 ก.พ. 2561 กิจกรรมการดื่มกาแฟยามเช้า

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดื่มกาแฟยามเช้า  โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ.ยี่งอ กล่าวต้อนรับ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “ประชาธิปไตยในโรงเรียน" เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “ประชาธิปไตยในโรงเรียน" เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรม “ประชาธิปไตยในโรงเรียน" เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ที่มีผลการเรียนดี 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

วันที่ 24 มกราคม 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

06 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 24 มกราคม 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 27 มกราคม 2561 รร.อนุรักษ์อิสลาม จัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561

06 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 มกราคม 2561 รร.อนุรักษ์อิสลาม จัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จัดงาน ”ตลาดนัดชุมนุม”ปี 60

06 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จัดงาน ”ตลาดนัดชุมนุม”ปี 60

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด “งานตลาดนัดชุมนุม” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น 

วันที่ 23 มกราคม 2561 โครงการมหกรรมวิชาการ “อัลอีย๊ะวิชาการ” 60

06 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 23 มกราคม 2561 โครงการมหกรรมวิชาการ “อัลอีย๊ะวิชาการ” 60

น.  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการ “อัลอีย๊ะวิชาการ” 60 โดยมีนายอริส อัสมะแอ ผู้อำนวยการ

วันที่ 18 มกราคม 2561 รร.อิสลามวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2561

06 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 รร.อิสลามวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2561

โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้แก่นักเรียน ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียน นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงาน

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ Hasa Game 2017 อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

กำลังออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024