หน้าหลัก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สาระน่ารู้

วันแม่แห่งชาติ 2565

05 สิงหาคม 2565
วันแม่แห่งชาติ 2565

วันแม่แห่งชาติ ปีนี้ ตรงกับ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันสงกรานต์ 2565

11 เมษายน 2565
วันสงกรานต์ 2565

วันสงกรานต์ 2565 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

24 มีนาคม 2565
วันจักรี  ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

วันจักรี  ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

วันตรุษจีน 2565 ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน

02 กุมภาพันธ์ 2565
วันตรุษจีน 2565 ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน

 วันตรุษจีน 2565 ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน

16 มกราคม 2565 วันครู

12 มกราคม 2565
16 มกราคม 2565 วันครู

ประวัติความเป็นมาของ “วันครู” – วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

06 มกราคม 2565
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

  ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

21 ก.ค.65 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บ...

01 สิงหาคม 2565
21 ก.ค.65 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  บ้านพงปือเราะ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ที่บริเวณคลองพงปือเราะ

29 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเ...

25 กรกฎาคม 2565
29 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะ

28 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเ...

25 กรกฎาคม 2565
28 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลอัลอีย๊ะวิทยา

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะ

27 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเ...

25 กรกฎาคม 2565
27 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนอัครศาสน์วิทยา

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 

27 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเ...

25 กรกฎาคม 2565
27 มิ.ย.65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน

ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565 

24 มิ.ย. 65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับ...

25 กรกฎาคม 2565
24  มิ.ย. 65 ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

14 มิ.ย. 65 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน...

15 มิถุนายน 2565
 14 มิ.ย. 65 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3/2565

สช.อ.ยี่งอ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3/2565

10 มิ.ย. 65 การประชุมชี้แจงการตรวจนับจำน...

15 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 65 การประชุมชี้แจงการตรวจนับจำนวนนักเรียน

สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจนับจำนวนนักเรียน และตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของโรงเรียนเอกชน 

9 มิ.ย.56 ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมส...

15 มิถุนายน 2565
 9 มิ.ย.56 ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8 มิ.ย.65 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

14 มิถุนายน 2565
8 มิ.ย.65 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

7 มิ.ย.65 สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอ...

14 มิถุนายน 2565
 7 มิ.ย.65 สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

7 มิ.ย.65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเด...

14 มิถุนายน 2565
 7 มิ.ย.65  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปัจฉิมนิเทศ ฮาซานียะห์ 2565 DLTV สช.นธ.รุ่นที่3 ค่าย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ /อำเภอยี่งอ 241164 สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65)

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

     นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ
            ผอ.สช.อ.ยี่งอ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

 

เวลาละหมาดวันนี้

ออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
61088

ข่าวการศึกษา