foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สาระน่ารู้

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

30 ตุลาคม 2563
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

21 ตุลาคม 2563
23 ตุลาคม 2563  วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

02 ตุลาคม 2563
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559

วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย

29 กันยายน 2563
วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย

วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 26 เมษายน 2564 จัดประชุมเพื่อชี้แ...

27 เมษายน 2564
วันที่ 26 เมษายน 2564  จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของตาดีกา

สช.อ.ยี่งอ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของตาดีกา

วันที่ 31 มี.ค. 64 64 “เราทำความ ดี เพื่...

01 เมษายน 2564
วันที่ 31 มี.ค. 64 64  “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 31 มี.ค. 64 เกษตรยี่งอ จัดงานวันถ...

01 เมษายน 2564
วันที่ 31 มี.ค. 64 เกษตรยี่งอ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564  

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีเปิดโครงกา...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะกรร...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 20 มีนาคม 2564 โครงการเสริมสร้างค...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 20 มีนาคม 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมย่อยเสริมสร้างการรับรู้

นักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมย่อยเสริมสร้างการรับรู้

วันที่ 16 มี.ค.64 ลงพื้นที่เก็บสำรวจเก็บ...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 16 มี.ค.64 ลงพื้นที่เก็บสำรวจเก็บข้อมูล และประเมินผลการดำเนินงานและติดตาม (DLTV

ภารกิจคอม สช.ยี่งอวันนี้ (16 มี.ค.64)พร้อมด้วยนวก.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บสำรวจเก็บข้อมูล

วันที่ 11 มีนาคม 2564 การประชุมโต๊ะครูสถ...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 11   มีนาคม  2564 การประชุมโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ ในสังกัด

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะกรร...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 11   มีนาคม  2564 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ตรวจสอบนักเรียนซ้ำ...

26 มีนาคม 2564
วันที่ 10  มีนาคม 2564 ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนอำเภอยีงอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เยี่ยมให้กำลัง...

16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เยี่ยมให้กำลังใจ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายนัสรันทร์ สาแลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มหกรรมการแข่งขั...

08 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  ประจำปีการศึกษา 2563 

วีดีโอ

จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย)

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

 

เวลาละหมาดวันนี้

ออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
51496

ข่าวการศึกษา