foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน 503 ราย ภายใต้โครงการรินน้ำใจ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 10 สิงหาคม 2562 มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้า

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.