foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านตำลตะปอเยาะกว่า

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 21 เมษายน 2561 อบต.ตะปอเยาะจัดโครงการจิตอาสาประชารัฐ สานต่องานที่พ่อทำ ไทยนิยม

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.