foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.