foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.