foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สาระน่ารู้

วันจักรี (Chakri Memorial Day)

25 กุมภาพันธ์ 2562
วันจักรี (Chakri Memorial Day)

  วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

มอบตู้เย็นสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในการออกรางวัลกาชาด ประจำปี 2562


 

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ รับมอบตู้เย็นขนาด 5.5 คิว จำนวน 2 ตู้ จากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ และโรงเรียนเอกชนในสังกัด 9 โรง เพื่อนำไปสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ใช้ในการออกรางวัลกาชาด ประจำปี 2562 ของจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในสังกัด เป็นผู้มอบ ณ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส........
(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 24 มีนาคม 2562 มอบตู้เย็น

01 เมษายน 2562
วันที่ 24 มีนาคม 2562 มอบตู้เย็น

มอบตู้เย็นสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในการออกรางวัลกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 22 มี.ค.62 การประชุมข้าราชการ พนั...

29 มีนาคม 2562
วันที่ 22 มี.ค.62 การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ประธาน “การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการอำเภอยิ้มเค...

15 มีนาคม 2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 13 มี.ค. 2562 กิจกรรมกาแฟยามเช้า

15 มีนาคม 2562
วันที่ 13 มี.ค. 2562 กิจกรรมกาแฟยามเช้า

ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า  โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ  

วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิธีมอบวุฒิบัตร

15 มีนาคม 2562
วันที่ 13  มีนาคม 2562  พิธีมอบวุฒิบัตร

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มีนาคม 2562 การประชุมผู้บริหาร...

12 มีนาคม 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ      เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมชี้แจงแน...

26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเพื่อเพิ...

25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การส่งเสริมและการศึกษาเอกชน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมก...

21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเสริมสร...

19 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจแด่นักเรียน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจแด่นักเรียน ประจำปี 2561 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมมัสยิด...

11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนาอิสลาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมโรงเรี...

11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมโรงเรียน พบปะคณะครู/นักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา

น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยม 

หนังสือถึงโรงเรียน

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

พิธีมอบวุฒิบัตร ตาดีการียาดุซซอลีฮีน ปีการศึกษา2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร ร ร อัครศาสน์วิทยา โครงการกอตัมอัล-กุรอาน ร.ร.นราธิวาส ปั่นจักรยานการกุศลซ่อมมัสยิดยาเมอ์ยี่งอ2562 โครงการจัดการความรู้และจัดทำคู่มือ KM ตอนที่ 2 สช นธ โครงการจัดการความรู้และจัดทำคู่มือ KM สช นธ 13 ก พ 62 กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู ประจำปี 2562 ฮาซานียะห์ มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี2561 อัครศาสน์วิทยายี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่62 ศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการยี่งอ(แก้ไข) สาวสวย หนุ่มหล่อ ในงานเกษียณอายุราชการ สช นราธิวาส 2561 Trip พักผ่อนวันหยุด 2018 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส OPEC NARA GAME 2018 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส 2561 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 สาวงามยี่งอ​ ในงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ 2561 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 กีฬาสีภายในโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 2561 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ประมวลวีดีโอครั้งที่1- 3 รินน้ำใจซับน้ำตาสู่น้องกำพร้า อ.ยี่งอ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอยี่งอ6 เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ กิจกรรมอบปัจจัยการผลิตอำเภอยี่งอ วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอยี่งอ ฮารีรายอ อิดิ๊ลฟิตรี 2561 รินน้ำใจ ซับน้ำตา สูน้องกำพร้าอำเภอยี่งอ2561 เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเด็กกำพร้า (Mini Marathon ) อำเภอยี่งอ 2561 ฟุตบอล เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเด็กกำพร้า อำเภอยี่งอ 2561 พิธีเปิดอาคารต่อเติมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ สาวสวย หนุ่มหล่อ ในงานเกษียณอายุราชการ สช นราธิวาส 2561 งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส HASA GAMES 2518 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟัรฏอีน อำเภอยี่งอ อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา กิจกรรมอบปัจจัยการผลิตอำเภอยี่งอ เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอยี่งอ6 Trip พักผ่อนวันหยุด 2018 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่62 ศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการยี่งอ(แก้ไข) พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส OPEC NARA GAME 2018 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส 2561 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 สาวงามยี่งอ​ ในงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ 2561 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี2561 อัครศาสน์วิทยายี่งอ กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู ประจำปี 2562 ฮาซานียะห์ กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู ประจำปี 2562 ฮาซานียะห์ ปั่นจักรยานการกุศลซ่อมมัสยิดยาเมอ์ยี่งอ2562 พิธีมอบวุฒิบัตร ตาดีการียาดุซซอลีฮีน ปีการศึกษา2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร ร ร อัครศาสน์วิทยา

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

เวลาละหมาดวันนี้

กำลังออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
37626

ข่าวเรียกบรรจุครู

 
Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.