foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สาระน่ารู้

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ

04 มกราคม 2563
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

04 มกราคม 2563
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี (Teachers' Day)

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

04 ตุลาคม 2562
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561

 


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ  จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยและ ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2561  ร่วมกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ในพื้นที่ตำบลจอเบาะ  และเขตตำบลลุโบะบายะ  จำนวน 7 โรง รวมทั้งสิ้น 224 คน  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ..........(ภาพ/ข่าว ปัญญา  อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่...

07 มกราคม 2563
วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 อวยพรสวัสดีปีใหม่...

04 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562  อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2563

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นำคณะบุคลากรในสังกัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

03 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โครงการอำเภอยิ้มเ...

03 มกราคม 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกาแร

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้บริหารโร...

03 มกราคม 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมกำหนดแนวทางก...

03 มกราคม 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมกำหนดแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการ

ประชุมกำหนดแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมกาแฟยามเ...

25 ธันวาคม 2562
วันที่ 19  พฤศจิกายน  2562  กิจกรรมกาแฟยามเช้า

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 อำเภอยิ้มเคลื่อนท...

13 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกาแร

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกาแร หมู่ที่ 2 บ้านกาแร ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้บริหารโร...

13 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมกำหนดแนวทางก...

11 ธันวาคม 2562
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมกำหนดแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษา

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทาง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมในการ...

28 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมในการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย

ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา เพื่อตรวจเยี่ยมในการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นิเทศ ติดตาม เย...

28 พฤศจิกายน 2562
วันที่  21 พฤศจิกายน 2562 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ

หนังสือถึงโรงเรียน

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อนุรักษ์อิสลาม สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ โครงการติดตามประเมินผล พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.เอกชน สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 มุฑิตาจิต 2562 เกษียณอายุราชการ สช นราธิวาส พิธีปิด opecnara student cup 2019 สช นราธิวาส opecnara student cup 2019 พิธีมอบทุนเด็กกำพร้า 9 ส ค 62 อัครศาสน์ เกมส์ 2019 พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ อำเภอยี่งอ 28 ก ค 62 มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอยี่งอ ครั้งที่2 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อ ยี่งอ วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ. ยี่งอ 26 มิ.ย.2562 ประชุมสภาสันติสุขตำบลละหาร อ ยี่งอ จ นราธิวาส พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ. ยี่งอ 2562 ประชุมสภาสันติสุขตำบลยี่งอประจำเดือน มิ ย 62 อิ่มบุญ อิ่่มยือลาแป เด็กกำพร้ายี่งอ62 อิ่มบุญ อิ่มยือลาแป ยี่งอ2562 พิธีรับวุฒิบัตร และรับบัณฑิต ปี 2561 ครั้งที่1 พิธีมอบวุฒิบัตร ตาดีการียาดุซซอลีฮีน ปีการศึกษา2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร ร ร อัครศาสน์วิทยา โครงการกอตัมอัล-กุรอาน ร.ร.นราธิวาส ปั่นจักรยานการกุศลซ่อมมัสยิดยาเมอ์ยี่งอ2562 โครงการจัดการความรู้และจัดทำคู่มือ KM ตอนที่ 2 สช นธ โครงการจัดการความรู้และจัดทำคู่มือ KM สช นธ 13 ก พ 62 กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู ประจำปี 2562 ฮาซานียะห์ มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี2561 อัครศาสน์วิทยายี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่62 ศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการยี่งอ(แก้ไข) สาวสวย หนุ่มหล่อ ในงานเกษียณอายุราชการ สช นราธิวาส 2561 Trip พักผ่อนวันหยุด 2018 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส OPEC NARA GAME 2018 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส 2561 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 สาวงามยี่งอ​ ในงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ 2561 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 กีฬาสีภายในโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 2561 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ประมวลวีดีโอครั้งที่1- 3 รินน้ำใจซับน้ำตาสู่น้องกำพร้า อ.ยี่งอ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอยี่งอ6 เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ กิจกรรมอบปัจจัยการผลิตอำเภอยี่งอ วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอยี่งอ ฮารีรายอ อิดิ๊ลฟิตรี 2561 รินน้ำใจ ซับน้ำตา สูน้องกำพร้าอำเภอยี่งอ2561 เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเด็กกำพร้า (Mini Marathon ) อำเภอยี่งอ 2561 ฟุตบอล เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเด็กกำพร้า อำเภอยี่งอ 2561 พิธีเปิดอาคารต่อเติมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ สาวสวย หนุ่มหล่อ ในงานเกษียณอายุราชการ สช นราธิวาส 2561 งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส HASA GAMES 2518 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟัรฏอีน อำเภอยี่งอ อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมอบปัจจัยการผลิตอำเภอยี่งอ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอยี่งอ6 Trip พักผ่อนวันหยุด 2018 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่62 ศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการยี่งอ(แก้ไข) พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส 2561 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2561 สาวงามยี่งอ​ ในงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ 2561 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี2561 อัครศาสน์วิทยายี่งอ กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู ประจำปี 2562 ฮาซานียะห์ กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู ประจำปี 2562 ฮาซานียะห์ ปั่นจักรยานการกุศลซ่อมมัสยิดยาเมอ์ยี่งอ2562 พิธีมอบวุฒิบัตร ตาดีการียาดุซซอลีฮีน ปีการศึกษา2561 พิธีปิด opecnara student cup 2019 สช นราธิวาส พิธีมอบประกาศนียบัตร ร ร อัครศาสน์วิทยา พิธีรับวุฒิบัตร และรับบัณฑิต ปี 2561 ครั้งที่1 อิ่มบุญ อิ่มยือลาแป ยี่งอ2562 อิ่มบุญ อิ่่มยือลาแป เด็กกำพร้ายี่งอ62 ประชุมสภาสันติสุขตำบลยี่งอประจำเดือน มิ ย 62 ประชุมสภาสันติสุขตำบลละหาร อ ยี่งอ จ นราธิวาส วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ. ยี่งอ 26 มิ.ย.2562 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อ ยี่งอ มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอยี่งอ ครั้งที่2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ อำเภอยี่งอ 28 ก ค 62 opecnara student cup 2019 มุฑิตาจิต 2562 เกษียณอายุราชการ สช นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 โครงการติดตามประเมินผล พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.เอกชน สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อนุรักษ์อิสลาม

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

 

เวลาละหมาดวันนี้

ออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
75545

ข่าวการศึกษา