3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยที่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 • สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ
 • ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. 2543
 • ต่อมาปี พ.ศ. 2543-2546 ทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับเครื่องบิน บริษัทแจลเวย์ จำกัด
 • จากนั้นระหว่างปี พ.ศ. 2546-2551 ทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี
 • เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิยมปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ได้แก่

 • ลงนามถวายพระพร ทั้งในสถานที่และออนไลน์
 • ทำบุญตักบาตร
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • ร่วมบริจาคโลหิต

สื่อการสอนกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

ใบงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ใบงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนา

ใบงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน มาพร้อมเกร็ดความรู้ 5 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และมีคำต่าง ๆ ในกรอบด้านบน ซึ่งเป็นตัวเลือกเพื่อให้นักเรียนนำไปเติมให้ในช่องว่าง ให้ได้ประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้สอนสามารถใช้ใบงานนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยให้นักเรียนฝึกค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความในอินเทอร์เน็ต

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565 ร.ร.สมานมิตรวิทยา (22มี.ค.66) งานการกุศล(ตาดีกาอีเด๊าะ บ้านบูเก๊ะปาลัสยี่งอ 7มี.ค.66) ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา พิธีมอบทุนแก่นักเรียนฮาฟิสอัลกุรอ่าน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) ผอ.สช.จ.นธ.ตรวจเยี่ยมร.ร.อิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สช.จ.นราธิวาส (18พ.ย.65) 23 สิงหาคม ค.ศ. 2022 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565 กีฬาสีภายใน ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปัจฉิมนิเทศ ฮาซานียะห์ 2565 DLTV สช.นธ.รุ่นที่3 ค่าย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ /อำเภอยี่งอ 241164 สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ กีฬาสีภายใน นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิควิชาการในพื้นที่ จชต. ปีที่4 ค่ายที่2 วิชาชีววิทยา 2565 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) งานการกุศล(ตาดีกาอีเด๊าะ บ้านบูเก๊ะปาลัสยี่งอ 7มี.ค.66) พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ร.ร.ฮาซานียะห์ 2565 (21มี.ค.66) พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565 ร.ร.สมานมิตรวิทยา (22มี.ค.66)
Copyright © 2023 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.