foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

 

 อีกหนึ่งวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่เกิดขึ้นในวันนี้ของ 42 ปีก่อน ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

 

ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงงานหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย ให้ร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งยังทรงงานราชการเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนทั่วไป และที่น่าชื่นชมอย่างมากคือ ทุกครั้งที่ทรงปรากฏพระองค์ มักจะมาพร้อมกับฉลองพระองค์ที่งดงาม ทั้งชุดทหารทรงงานที่ดูน่าเกรงขาม ชุดไทยบรมพิมานที่สวมใส่แล้วดูงามสง่า หรือจะเป็นชุดผ้าไหมไทยที่ตัดเย็บในรูปทรงทันสมัย เหมาะเจาะสวยงามเข้ากับกาลเทศะ… ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

มเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในฉลองพระองค์สไตล์กี่เพ้าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เยาวราช

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทย ทรงประดับดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ 1 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ 1 และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภาพพระราชทาน : กรมเลขานุการในพระองค์)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.