foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้แก่นักเรียน ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียน นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 18 มกราคม 2561 รร.อิสลามวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2561

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.