foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด งานตลาดนัดชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จัดงาน ”ตลาดนัดชุมนุม”ปี 60

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.