foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา มิติการศึกษา ทบทวน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคงเพื่อ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 25 เมษายน 2561 การประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา ทบทวน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง”

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.