foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ เข้าร่วมโครงการตำบลสันติธรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้า ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลยี่งอร่วมกับ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โครงการตำบลสันติธรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้า

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.