foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

รร.การเมือง ศสว.ได้จัดกิจกรรม ศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ครั้งที่ 25 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายหากีม บือราเฮง ผู้ร่วมพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม ศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ครั้งที 1

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.