foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกาแร หมู่ที่ 2 บ้านกาแร ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกาแร หมู่ที่ 2 บ้านกาแร ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในระดับอำเภอและนำบริการต่างๆไปสู่ประชาชน รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน (ข่าว/ภาพ : ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.