foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทาง

 

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง , ปลัดอำเภอ(สำนักงาน) , ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรยี่งอ ,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ,ท้องถิ่นอำเภอ ,ประธานกลุ่มสตรีอำเภอยี่งอ และประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ จังหวัดนราธิวาส.......(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.