foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา เพื่อตรวจเยี่ยมในการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมในการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.