foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ

                                                        

 

ในวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.ยี่งอ ของโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพความพร้อมของห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล และอีกทั้งเพื่อตรวจสอบยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.62 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออุดหนุนของภาคเรียนที่ 2 (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

 
Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.