foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

อำเภอยี่งอ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายนายยาลา 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอยี่งอ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน ณ บริเวณมัสยิดบ้านละหาร หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส...........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.