foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.อ.ยี่งอ ของโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพความพร้อมของห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล และอีกทั้งเพื่อตรวจสอบยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.62 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออุดหนุนของภาคเรียนที่ 2 (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.