foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สช.ย่งอ เยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนโรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ นำโดยนายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ,นางรติญา ยีหวังกอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ , นางสาวมาเรียม ลงซูซา นักวิชาการศึกษา ,นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา ,นางสาวปารีด๊ะ ดาราเมาะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.อ.ยี่งอ ของโรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพความพร้อมของห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล และอีกทั้งเพื่อตรวจสอบยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.62 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออุดหนุนของภาคเรียนที่ 2 (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.