foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สช.ยี่งอ ได้นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอยี่งอ

 

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอยี่งอ ของโรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพความพร้อมของห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล และอีกทั้งเพื่อตรวจสอบยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.62 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออุดหนุนของภาคเรียนที่ 2 (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

 
Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.