foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สช.อ.ยี่งอ ะ ได้นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอยี่งอ 

 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียนห้องเรียนและนักเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอยี่งอ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพความพร้อมของห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล และอีกทั้งเพื่อตรวจสอบยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.62 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออุดหนุนของภาคเรียนที่ 2 (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.