foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ผอ.สช.อ.ยี่งอ นำคณะศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม

 

ผอ.สช.อ.ยี่งอ นำคณะศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ต้อนรับ นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และนายโซเซียน ละมูลอ ศึกษานิเทศก์ ที่มาเยี่ยมเยียนสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและการจัดการระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอ-เน็ต (o-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สนามสอบโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา และโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้กำหนดทดสอบการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ( ภาพ : รติญา ยีหวังกอง / ข่าว ปัญญา อัสมะแอ)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.