foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 ที่ห้องประชุมอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้าร่วมกับ

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้าร่วมกับภาคส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอยี่งอ โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน ในฐานะเจ้าภาพให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรม กาแฟยามเช้าจัดขึ้นเพื่อพบปะเเละร่วมหารือเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอยี่งอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในอำเภอยี่งอ..........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.