foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยในชั้นเรียน   

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยในชั้นเรียน   โดยมีนายนัสรันทร์ สาแลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ วิทยากรนางสาวอามีเนาะ มาทุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ. สพป.นราธิวาส. เขต 1 เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมอับดุลเราะห์มาน โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.