foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการ

 

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมพบปะผู้เข้ารับการสัมมนาตาดีกาตักวา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้เเก่ครูผู้สอนตาดีกา 3 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อำเภอ ยี่งอ อำเภอบาเจาะ และอำเภอรือเสาะ จำนวนทั้งสิ้น 115 คน ณ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา..........(ภาพ/ข่าว   ปัญญา อัสมะแอ : คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.