foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรม

 

 

วันที 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอ......ยิ้ม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยี่งอทุกส่วน ราษฎรบ้านกูแบบาเดาะ และ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณมัสยิดยุมอียะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส....(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ / คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.