foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ตาดีกาปาลุกาสนอ ต.ตะปอเยาะ จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ราออัจยี (อิดิ้ลอัฎฮา)

 

 

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ วันนี้ตาดีกาปาลุกาสนอ ต.ตะปอเยาะ จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ราออัจยี (อิดิ้ลอัฎฮา) ส่งเสริมจารีตประเพณี และ อัตลักษณ์ของชุมชน จัด “มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์รายออัจยี (อิดิ้ลอัฎฮา)” เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถ ควบคู่ พัฒนาทักษะวิชาการ ศาสนา และกีฬา
วันนี้ (14 ส.ค 62) ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ปาลุกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลศอมัด ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์รายออัจยี (อิดิ้ลอัฎฮา) ประจำปี 2562 ซึ่งตาดีกาปาลุกาสนอ ต.ตะปอเยาะ จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ต.ตะปอเยาะ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีเวทีในการแสดงความสามารถ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรักสามัคคี โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ต.ตะปอเยาะ ,ส่วนราชการ , เด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครอง, เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ต.ตะปอเยาะ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด แห่วัฒนธรรม ชุด มลายูท้องถิ่น ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวมลายู อีกด้วย.............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.