foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน 503 ราย ภายใต้โครงการรินน้ำใจ

 

 

นายอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน 503 ราย ภายใต้โครงการรินน้ำใจซับน้ำตาสู่น้องกำพร้าในวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน จำนวน 503 ราย พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการมอบทุนเด็กกำพร้าสู่วันอิดิ้ลอัฏฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ภายใต้โครงการ รินน้ำใจ ซับน้ำตา สู่น้องกำพร้าในวันอิดิ้ลอัฏฮาใน ครั้งที่ 6 ปีที่ 3 โดยอำเภอยี่งอ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยี่งอ โดยได้รับการสนับสนุนทุน จากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งในและนอกพื้นที่อีกด้วยทำให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันตลอดไป ...........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.