foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ที่สนามโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายดอรอแม มะลี ผู้รับใบอนุญาต 

 

นายนัสรันทร์ สาแลมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “อัครศาสน์ เกมส์” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และยังเป็นการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาท แก่นักกีฬา ทั้ง 4 สี เพื่อเข้าทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ นายซาฟีอี เจ๊ะเล๊าะ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส , นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และคณะ , ผอ.สช.อ.เมือง , ผอ.สช.อ.สุไหงโก-ลก, ผอ.สช.อ.ศรีสาคร , ผอ.สช.อ.เจาะไอร้อง, ผู้แทน สช.จ.นราธิวาส นายกอบต.ยี่งอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้.................(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : คอม สช.ยี่งอ)

 

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.