foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายยาลา

วันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานได้นำเจ้าหน้าที่อำเภอ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ,นายก อบต.ยี่งอ พร้อมด้วยทหาร ,ตำรวจ ,กศน. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นที่จะกระจายการบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอให้ลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการ อาทิเช่น กลุ่มกิจกรรมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตรวจสุขภาพจ่ายยารักษาโรคให้กับพี่น้องประชาชน บริการตัดผมจากเจ้าหน้าที่อส. และกิจกรรมนันทนาการสำหรับน้องๆจาก กศน.อำเภอยี่งอ หลังจากนั้นนายอำเภอยี่งอ พร้อม ข้าราชการได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 50 ถุง แก่ประชาชนที่ยากจน และผู้พิการ ...........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : Facebook / คอม สช.ยี่งอ เว็บไซต์ สช.อ.ยี่งอ :www.opedy.net

 
Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.