foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ 

 

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ )

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.