foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วย

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 
โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ประจำปี 2562 นายอาหามะบาสอรี ดือเระ นายก อบต.ลุโบะบือซา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ในอำเภอยี่งอ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีเวทีในการแสดงความสามารถ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรักสามัคคี โดยมี ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครองเข้าร่วม จำนวนมาก
สำหรับกิจกรรรมในงาน มีการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันเซปักตระกร้อ และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดการขับร้องเพลงอนาซีด นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด แห่วัฒนธรรม ชุด มลายูท้องถิ่น ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวมลายู อีกด้วย.......(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ )

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.