foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.