foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ที่ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ได้มีโครงการ รินน้ำใจ ซับน้ำตา สู่น้องกำพร้าสู่วันอิดิ้ลฟิตตรี ฮ. 1440 ”


 

ที่ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ได้มีโครงการ รินน้ำใจ ซับน้ำตา สู่น้องกำพร้าสู่วันอิดิ้ลฟิตตรี ฮ. 1440 ” ซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่ 5 ปีที่ 3 แล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ อ.ยี่งอ มาหลายปี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ มีน้องๆกำพร้าได้รับเงินมากกว่า 475 คน (ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน) และผู้ปกครองมากกว่า 400 คนที่มาร่วมให้กำลังใจเด็ก และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนหรือผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่มาเอื้ออำนวยเงินสนับสนุนเด็กพร้าในครั้งนี้ด้วยที่สำคัญการมอบเงินใกล้เทศกาลวันตรุษอิดิ้ลลฟิตตรีด้วย เด็กๆจะได้มีเสื้อผ้าใหม่สวมใส่ในวันดังกล่าว ............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.