foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจ 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบการปฏิบัติงาน และกิจกรรม ของส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ , ปลัดอำเภอ , รอง ผกก.สภ.ยี่งอ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผบ.ฉก.ทพ.ในพื้นที่, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน, และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส...............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.