foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

โรงเรียนมาฮัดมูฮำมาดียะห์  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนมาฮัดมูฮำมาดียะห์  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาฮัดมูฮำมาดียะห์  เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ด้วย โดยมีนายอับดุลมูตอเละ ดอรอแม  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน   เป็นประธาน  ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นำโดยนายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่  พร้อมด้วยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดในครั้งนี้ด้วย.............(ภาพ  นายแวดุลกอเดร์ ตูแป / ข่าว  ปัญญา  อัสมะแอ

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.