foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดครั้งที่ 3/2562  

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดครั้งที่ 3/2562 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับทราบข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการศึกษา อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของโรงเรียน , การเปิด-ปิดโรงเรียนเอกชนในเดือนรอมฎอน , การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด , การจัดส่งรายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) และการจ่ายเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน ........(ภาพ อามิน ลูวี /ข่าว ปัญญา อัสมะแอ )

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.