foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยครู ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอยี่งอ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน ซึ่งได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหลวงอภิบาลอรัญเขต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.