foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ นำ ข้าราชการ พนักงานราชทั่วไป  พนักงานราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร

 

 

วันที่ 27 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ นำ ข้าราชการ พนักงานราชทั่วไป พนักงานราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าและเด็กยากจนในพื้นที่อำเภอยี่งอ วิ่ง อิ่มบุญ อิ่มยือลาแป

            นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหากุศลเดินวิ่งรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าและเด็กยากจนในพื้นที่อำเภอยี่งอ วิ่ง อิ่มบุญ อิ่มยือลาแป ประจำปี 2562 ณ จุดปล่อยตัวบริเวณหน้าโรงเรียน   บ้านบลูกาสนอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

           สำหรับกิจกรรมมหากุศลเดินวิ่งรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าและเด็กยากจนในพื้นที่อำเภอยี่งอ ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ และถือเป็นการต้อนรับวันฮารีรายออิดลฟิตรี ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 ที่ใกล้จะมาถึงด้วย                            

           ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯจะได้รับเหรียญและโล่รางวัล ในการแข่งขันวิ่ง อิ่มบุญ อิ่มยือลาแป ระยะทาง 21 กิโลเมตร   กิจกรรมเดินวิ่งครึ่งยือลาแป ระยะทาง 10 กิโลเมตร และกิจกรรมวิ่ง(FunRun) ระยะทาง 3 กิโลเมตร   นอกจากนี้มีกิจกรรมเดินออกกำลังกายสำหรับ ประชาชนทั่วไป กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี...........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.