foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสนามอบต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยี่งอ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พ่ร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหน่วยกำลังในพื้นที่ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.......(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.