foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 2

 

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธาน เรื่องในการประชุมดังกล่าว อาทีเช่น กำหนดการนิเทศสถาบันศึกษาปอเนาะ ในปีงบประมาณ 2562 , การรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ , การรับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะและการดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยงข้อง และเชิญโต๊ะครูหรือตัวแทนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

(ภาพ/ข่าวโดย : ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.