foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ 

 

ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ นำโดยรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,นายอามิน ลูวี นักจัดการทั่วไป ,นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา ,น.ส.มาเรียม ลงซูซา นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจาก สช.จ.นราธิวาส นายอำราญ เจะมะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน การจ่ายเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนของโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนฮาซานียะห์ ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นวก.คอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.